Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo

Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo

Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo

Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Sống Nguồn Yêu Thương - Thế Đạo
Kinh Thiên Đạo
Kinh Thiên Đạo
Kinh Thế Đạo
Kinh Thế Đạo

Kinh Thế Đạo
Kinh Thế Đạo
Kinh Thế Đạo
Kinh Thế Đạo
Kinh Thế Đạo
Kinh Thế Đạo
Kinh Thế Đạo
Kinh Thế Đạo
Kinh Thế Đạo
Kinh Thế Đạo
Kinh Thế Đạo
Kinh Thế Đạo
Kinh Thế Đạo
Kinh Thế Đạo
Kinh Thế Đạo
Kinh Thế Đạo

Trường Ca Mẹ Việt Nam Đau
Trường Ca Mẹ Việt Nam Đau
Trường Ca Mẹ Việt Nam Đau
Trường Ca Mẹ Việt Nam Đau
Trường Ca Mẹ Việt Nam Đau
Trường Ca Mẹ Việt Nam Đau
Trường Ca Mẹ Việt Nam Đau
Trường Ca Mẹ Việt Nam Đau
Trường Ca Mẹ Việt Nam Đau
Trường Ca Mẹ Việt Nam Đau
Trường Ca Mẹ Việt Nam Đau
Trường Ca Mẹ Việt Nam Đau
Trường Ca Mẹ Việt Nam Đau
Trường Ca Mẹ Việt Nam Đau
Trường Ca Mẹ Việt Nam Đau
Trường Ca Mẹ Việt Nam Đau

Luận về Ngũ Cung

Anh-sang-Chon-Tam-Dạt-Lai-Dạt-Ma

Ánh sáng Chơn Tâm (Đạt Lai Đạt Ma)

About Us

CaoDai Media  has been online  on August-13th-2016, it has been inspired from "Giao Ly Cao Dai" in Facebook (2010) , it has been built in the modern way to fit with new explosion of the revolution internet media of the 21st Century via smart phone, ipad, tablet and social network as Facebook, Twitter, Sound cloud, Google+ etc ...

CaoDai Media is the good sources of Media or Library for CaoDai in order to propagate the CaoDai Doctrine and Cao Dai News over the world via online media as eBook, audio, videos, music, movies as CaoDai Culture. This web site is not limited to show up the doctrine of the other religions as Christian, Buddhism, Confucius ....

The Author of this web site was inspired also for a good phenomenon of rainbow in the sky on his way back home on Sunday August - 7th - 2016 and what surprise! , the Logo is designed before this phenomenon was happened as following:

In the land (green tree) there is a man (white color) and in the rain days, the rainbow is show up in the sky with four white birds flying (as a message of The Peace and The Harmony) on the way of this rainbow over the SUN, the Sun is behind the clouds in the blue sky.

What is the coincident about  !

The SUN is represented the Yang Energy of the Universe, this opposite is the Ying (Moon) . In Cao Dai religion, GOD is represented by left Eye (Divine Eye) as Yang Energy (THE SUN), so this logo image is somehow represented the beautiful image (the beauty) of Interactive CaoDai Media as the above purpose.

Although the first version is still primitive and limited, our team try to work hard to update this web site every day .

Hopefully this web site will become one of the biggest library and Media of CaoDai in order to propagate the CaoDai religion over the world. 

Read more ...

Ngũ Cung Việt Nam
Ngũ Cung Việt Nam
Ngũ Cung Việt Nam
Ngũ Cung Việt Nam
Ngũ Cung Việt Nam
Ngũ Cung Việt Nam
Ngũ Cung Việt Nam
Ngũ Cung Việt Nam
Ngũ Cung Việt Nam
Ngũ Cung Việt Nam
Ngũ Cung Việt Nam
Ngũ Cung Việt Nam
Ngũ Cung Việt Nam
Ngũ Cung Việt Nam
Ngũ Cung Việt Nam
Ngũ Cung Việt Nam

Ngũ Cung Việt Nam
Ngũ Cung Việt Nam
Ngũ Cung Việt Nam
Ngũ Cung Việt Nam
Ngũ Cung Việt Nam
Ngũ Cung Việt Nam
 
Cloudy

11°C

Quebec city

Cloudy

Humidity: 100%

Wind: 11.27 km/h

  • 22 Sep 2017

    Rain 13°C 10°C

  • 23 Sep 2017

    Scattered Showers 17°C 12°C

Flag Counter

Articles Most Read

September 2017
SMTWTFS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
001270
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
0
13
1257
13
0
1270
Your IP : 54.81.8.73
22-09-2017

tim hieu dao tam

Tim Hieu Dao Tam (Quyen Ha)-Final version

Chon Ly Dieu Ngon

Chon Ly Dieu Ngon (Luat Tam The)

Category: CaoDai History

Ý DÂN LÀ Ý TRỜI

A.   BẢN TUYÊN NGÔN ÐỘC LẬP CỦA HOA KỲThomas Jefferson là nhà ngoại giao, nhà lý thuyết chính trị, người sáng lập Ðảng Dân Chủ Hoa Kỳ. Nhưng ông được người Mỹ và thế giới ghi nhớ với chức vụ Tổng Thống thứ ba của Hoa Kỳ, và tác giả chính của Bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập. Do lòng yêu chuộng Tự Do, ông đã tranh đấu cho nền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, và các tự do dân sự khác. Ông mạnh dạn ủng hộ việc thêm vào Hiến Pháp Hoa Kỳ bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền Hoa Kỳ – Bill of Rights.

Ngày nay, công dân Hoa Kỳ nói riêng, công dân trên toàn thế giới nói chung, được thụ hưởng rất nhiều điều tốt lành, phần lớn là do lòng tận tụy của Thomas Jefferson đối với Nhân Quyền – Human Rights. Thomas Jefferson đã hoạch định ra hàng loạt vấn đề của chính quyền mà 37 năm sau, trong bài Diễn Văn Gettysburg, Abraham Lincoln đã mô tả, chính quyền Hoa Kỳ phải là “của Dân, do Dân và vì Dân.”

(“Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the Earth”. Gettysburg Address Abraham Lincoln.

Read more ...
 

MỐI LIÊN HỆ GIỮA NGŨ CHI MINH ĐẠO VỚI TÔN GIÁO CAO ĐÀI

Năm 1644 nhà Mãn-Thanh chiếm Bắc Kinh, các di thần nhà Minh khi chạy tị nạn về phương Nam đã mang theo với họ phong tục tập quán và tôn giáo của người Trung Quốc. Trong các cộng đồng Minh Hương có Ngũ Chi Minh Đạo. Năm chi đạo cùng họ Minh gồm: MINH SƯ, MINH ĐƯỜNG, MINH LÝ, MINH THIỆN và MINH TÂN. Năm chi đạo kể trên đều thờ Tam Giáo, xuất hiện trước Đạo Cao Đài một ít lâu.

Bắt đầu từ 1650 đến 1670, họ di chuyển sang Việt Nam mang theo lời tiên tri của vị sư trưởng phái Minh Sư lúc bấy giờ. Vị sư trưởng nầy qua cơn thiền định mới có lời tiên tri và khuyên các đệ tử mình nên đi sang phía Nam vì ông biết ngày sau phương Nam sẽ có hội Long Hoa và sẽ có một mối đạo lớn xuất hiện mang tên là Cao-Đài. Khi sang Việt Nam, phái Minh Sư lập chùa lập miễu trong khắp miền Nam Việt Nam, và trong suốt 250 năm, trên trang bìa quyển kinh của họ luôn luôn có mang hai câu đối vốn là di bút của người sư trưởng nói trên như sau:

CAO NHƯ BẮC KHUYẾT NHÂN CHIÊM NGƯỠNG

ĐÀI TẠI NAM PHƯƠNG ĐẠO THỐNG TRUYỀN.

Read more ...
 

ĐỒNG MỘT ĐÔ XÁC TÍN ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI DÂN HOA KỲ

Câu “IN GOD WE TRUST” in trên mặt sau tờ giấy một đô xác tín rằng Mỹ quốc luôn luôn nhận biết sự hằng hữu của Đấng Tạo Hóa tối cao.

KIM TỰ THÁP CÓ 13 BẬCkim tự tháp là biểu tượng cho “sức mạnh và sự bền bỉ, vững chắc”. Nội dung của luật đề cập về quốc hiệu đã nhấn mạnh phải lập đi lập lại con số 13 trong việc kết hợp khi thực hiện. Số 13 xuất hiện dày đặc: 13 ngôi sao trên đầu đại bàng, 13 tầng kim tự tháp, 13 vạch ngang trên tấm khiên, 13 nhành và 13 quả trên khóm ô liu, 13 mũi tên trong một bó, rồi cả hai dòng chữ La tinh Annuit Coeptis và E Pluribus Unum đều gồm 13 ký tự. Trên hình phía mặt trái của quốc hiệu Mỹ, nhận thấy 13 từng gạch của kim tự tháp đang còn dang dở. Con số 13 cũng là con số của Chúa cùng với 12 tông đồ, con số của Phật với 12 vị đồ đệ, con số của Quetzalcoalt (thượng đế của dân Aztecs) và 12 môn đồ... Tất cả các vị trên cùng với môn đệ của mình đều thành số 13. Trong thời nội chiến Hoa Kỳ, dù liên bang chỉ có 11 tiểu bang, nhưng quốc kỳ Mỹ vẫn có 13 ngôi sao. Tướng George Washington (lúc đó chưa lên làm Tổng thống) và 12 vị tướng dưới quyền đều nằm trong một hội kín (hội Tam Điểm), tổng cộng vẫn 13 người. Đúng giờ tuyên bố độc lập, mặt trời nằm ở vị trí 13 độ trong cung Cancer.
Kim tự tháp còn dang dở chỉ với 13 tầng, có ngụ ý sâu xa hơn là việc nhiều tiểu bang khác sẽ gia nhập. Kim tự tháp tượng trưng cho vật chất, còn Mắt Trời tượng trưng cho tinh thần, tâm linh.

Read more ...

Category: Music

NGŨ HÀNH VÀ NGŨ ÂM TRONG ÂM NHẠC TRUNG HOA

Âm nhạc Trung Hoa là dựa trên hệ thống âm nhạc cổ truyền của Trung Hoa bao gồm 5 loại âm điệu, 5 nốt nhạc chính gọi là ngũ âm. Năm âm thanh này được sắp xếp thành: Cung, Thương, Giốc, Chuỷ, và Vũ.

Theo nguyên lý ngũ hành của Trung Hoa mà có liên hệ đến âm nhạc cổ điển Trung Hoa, các âm giai đều nối liền với một hệ thống những khái niệm về vũ trụ, cũng như là các hoạt động bên trong thân thể của con người.

Người Trung Hoa không xem sự việc con người có ngũ tạng (5 bộ phận) bên trong như tim, gan, phổi, thận, tụy tạng và ngũ quan (5 cơ quan cảm giác): miệng, mũi, mắt, tai và lưỡi; với 5 ngón tay trên mỗi bàn tay là chuyện ngẫu nhiên.

Theo truyền thống Trung Hoa, bất cứ âm giai nào trong ngũ âm đều có thể ảnh hưởng đến những cơ quan bộ phận bên trong của con người và có thể hoạt động như là một cơ cấu điều hòa. Âm nhạc có thể tăng cường sự điều tiết, khai mở ý tưởng và điều hòa nhịp tim. Bởi vì người ta có những chỗ khác nhau, nội tạng của người này cũng khác người kia, nên âm nhạc cũng ảnh hưởng họ theo những cách khác nhau.

Read more ...
 

Âm nhạc trong triết thuyết Trung Hoa

 
 

Đối với người Trung Trung Quốc thời xưa, âm nhạc, học thuyết Âm Dương và Ngũ Hành có mối quan hệ liên đới với nhau.  
Cách chữa bệnh qua âm nhạc cũng là một phần của Y học cổ truyền Trung Quốc (Trung Y). 
 
Cổ nhân Trung Quốc cho rằng tinh hoa của âm nhạc nằm ở Đạo – sự thay đổi của Âm và Dương, sự điều hòa của lực sống,
cũng như thanh âm và nhạc điệu của vũ trụ.Tương sinh, tương khắc.
 
Theo đó, một sự kết hợp đúng đắn giữa nhịp điệu, âm sắc, năng lượng và các nhân tố khác phản ánh Đạo của Âm Dương.
Cổ nhân Trung Quốc chia âm nhạc ra làm ngũ âm: Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ, tương đương với Ngũ Hành.
 
Theo Trung Y, ngũ âm đối ứng với ngũ tạng của cơ thể người. Thuyết này đã được sử dụngtrong chẩn đoán lâm sàng và trị bệnh.
Các âm thanh khác nhau tác động đến các nội tạng khác nhau.

Học thuyết về ngũ âm đã hình thành cơ sở lý luận cho liệu pháp âm nhạc trong Trung Y.Âm và Dương của Trời và Đất là
có liên hệvới Âm và Dương trong cơ thể ngườiCác đạo sĩ luôn tin rằng cơ thể người là một tiểu vũ trụ, và sự hài hòa ở bên trong có thể
bị ảnh hưởng bởi sự hài hòa ở bên ngoài.
Read more ...