VAI TRÒ CUNG THỪA THIÊN HÀNH HÓA

Người dân khi quá đau khổ, uất ức không nói nên lời biết trông cậy vào ai? Chỉ biết cầu nguyện cùng Trời Phật. Đức Phạm Hộ Pháp khi thuyết giảng về CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG, phần CUNG THỪA THIÊN HÀNH HÓA đã cho biết vai trò can thiệp vào thế gian của Cung này.

Ø  Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Đền Thánh, đêm 18 tháng 8  Mậu-Tý ( 21-9-1948 )

“Hôm qua chúng ta, đã đến Cung Thánh, chúng ta đã hiểu sơ lược quần sanh nhơn-loại trên mặt địa-cầu này. Hôm nay Bần-Đạo dắt chư Hiền-Hữu vào nơi Cung Thừa-Thiên Hành Hóa, nơi đó Chư Thánh đang ngồi cân lường từ việc tương lai, từ trái địa-cầu này, qua trái địa-cầu khác, nơi đó không có một buổi nào họ không tưởng đến tinh thần nhơn-loại trong Càn-Khôn Vũ-Trụ. Từ nước này qua nước khác, họ ngồi, họ lập chương-trình định quyết, ai đến, ai về để cứu vãn tình thế, không có buổi nào họ quên được, hạng nhứt hơn hết trong Cung Thừa-Thiên Hành-Hóa, chúng ta hiểu rằng Chư Thánh không buổi nào họ quên lo cho số mạng của chúng ta…

 SUY NIỆM 1: Ai đến? ai về? Từ thời con người xuất hiện cho đến nền văn minh phát triển tột cùng như hiện nay, đã có sự hướng dẫn, đóng góp rất nhiều của các bậc THẦN, THÁNH, TIÊN, PHẬT được cung Thừa Thiên Hành Hóa gửi xuống đầu thai ở thế gian này. Các vị ấy xuất hiện dưới nhiều lãnh vực, tiêu biểu như:

- Đức Bàn Cổ tạo ra các giống dân đen, đỏ, vàng, trắng.Các vị dạy dân chúng những phát minh để từ thời săn bắn, hái lượm sống qua ngày đến nay đã sản xuất được thực phẩm thặng dư.

- Các nhà khoa học, bác học phát minh những phương pháp giúp con người sống lâu, sống khỏe và có thể lên tới mặt trăng, sao Hỏa. Trong tôn giáo Cao Đài, các vị ấy được gọi là ĐỊA TIÊN

- Các vị Giáo chủ lần lượt giáng linh xuống thế gian để dạy con người biết hướng thiện, không vì tranh giành vật chất mà chém giết lẫn nhau; phải biết nhìn nhau là anh em mà cha mẹ Thiêng liêng là hai Đấng Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu.

- Các vị vua, tổng thống lãnh đạo một nước, các tướng lãnh tài ba, các nhà chính trị lỗi lạc biết tranh đấu cho NHÂN QUYỀN, TỰ DO, THƯƠNG YÊU, CÔNG CHÁNH, KHOAN DUNG, TINH THẦN ĐẠI ĐỒNG đều là các vị có chơn linh cao trọng từ phẩm THẦN đến TIÊN xuống thế gian theo lịnh điều động của CUNG THỪA THIÊN HÀNH HÓA.

Trong thế kỷ 21 này, tên tuổi của Tống Thống OBAMA, nhà tỷ phú BILL GATE rất nổi trội về mặt chính trị và xã hội. Chúng ta có thể ngầm hiểu Chơn linh của hai vị này được lịnh xuống thế để tìm cách cứu đời. Những nhà lãnh đạo mang tội diệt chủng ở thế gian là người của Quỉ vương xuống thế. Còn những vị nào tại Hoa kỳsẽ  lãnh trách nhiệm đi truyền giáo toàn cầu? Chúng ta hy vọng sẽ được biết một ngày không xa lắm.

TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CỦA NƯỚC VIỆT NAM

-          “Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, biết bao cảnh vinh, nhục, thăng, trầm, bao nhiêu cuộc tang thương biến đổi, dân tộc Việt Nam vẫn chịu đựng các sự thử thách éo le…

Xưa, những bậc Tiến Bối ta đã từng đả phá quân Nguyên, danh tiếng lẫy lừng thuở ấy, đại bại Nhà Thanh, Nhà Minh, oai chấn một cõi trời Đông, thì nay chúng ta há không đuổi được kẻ thù ngàn năm đang lăm le diễn lại bổn tuồng cũ.

- Ai là người đang ôm cái chủ nghĩa quốc gia với một tấm lòng thanh bạch, với những hy sinh cao quí?...Ai là người không phản bội quyền lợi của Quốc Gia, và không đi ngược lại nguyện vọng của nòi giống? Ai có đủ những điều kiện ấy, toàn dân sẽ quí phục, thì sự thành công của Việt Nam cũng tùy thuộc nơi đó…

- Những tướng lãnh của các nước văn minh, tiên tiến, phải chăng là bậc hiền triết tài năng, luôn luôn đem chí cả phụng sự cho nước nhà, mưu cầu hạnh phúc cho toàn dân và cho đồng loại. Tổng thống GEORGES WASHINGTON đã mở một thế hệ mới cho dân tộc Mỹ. Đại Tướng DE GAULLE hô hào giải phóng quê hương bị người Đức chiếm đóng…

- Tượng trưng cho một quốc gia có văn hiến dân tộc, đâu phải là hạng phàm phu tục tử, chỉ biết vui say vật chất, sớm mận, tối đào, nước mất mặc nước, dân khổ mặc dân.

- Lẽ Trời đã định cho giống Lạc Hồng thâu hồi quyền tự chủ của mình để nở mặt cùng năm châu bốn biển.

- CƠ TẬN DIỆT SẼ ĐẾN. Trận đại chiến kỳ ba không sao tránh khỏi.Trước cảnh sụp đổ tang tóc đau thương ấy, Thần Thánh cũng phải chau mày ứa lệ. Nhưng cơ Trời đã định, con người vì quá độc ác, chủ trương mưu sâu kế độc, giết hại lẫn nhau, để tranh đoạt bả vinh hoa, mồi phú quí. Luật sửa phạt không thiên vị một ai, khó mà tránh đặng. Cuộc giết chóc sẽ lan tràn từ Á sang Mỹ với trận bom nguyên tử và khinh khí tích trữ, Những nơi thị tứ phồn thịnh ra bãi tha ma hoang vắng. Các nước nhỏ bị ảnh hưởng lôi cuốn trong chiến tranh cũng dẫy đầy tai nạn. Ôi! Còn gì là nhơn loại, còn gì là văn minh, rõ thật là cơn tận diệt. Sau trận giặc long trời lỡ đất ấy, con người còn lại chẳng bao nhiêu, nhưng đó toàn là giống tốt, không tội lỗi, không nhiễm trược trần.

Vì đã chủ trương một thuyết vô nhân Đạo, làm cho nhơn loại phải khổ đau, sanh linh đồ thán, cang thường xiêu đổ, luân lý ngửa nghiêng, nước Nga sẽ bị xóa tên trên bản đồ Quốc Tế, nước Mỹ tuy bị một vết thương rất nặng, nhưng tên tuổi vẫn còn. Các phần tử tinh hoa, ưu tú của Mỹ sẽ noi gương của nước Việt Nam, lập lại một nước Mỹ ĐẠO ĐỨC, NHƠN NGHĨA. Dân Mỹ sẽ sống một cuộc đời sung túc nhàn lạc, không còn những tham vọng ích kỷ xấu xa nữa.

- HÒA BÌNH VĨNH VIỄN: Tạo hóa đã sắp bày, vì muốn lập lại đời Thánh Đức cho muôn dân hưởng cảnh thái bình, an cư lạc nghiệp, cho nên mới có cơ thưởng phạt. Vì không thấu triệt cái lý nhiệm mầu của Hóa công, cho nên thiên hạ mới tự đắc, tự hào với khoa học tối cao của mình, chỉ biết có quyền lợi, chỉ nuôi những tham vọng ích kỷ xấu xa mà không kể đến cái ác quả sẽ gánh lấy về sau.

- Thấy rõ chiến tranh là tai hại chừng nào, còn ai điên cuồng gì lại gây ra chiến tranh nữa. Bài học qua rất đắt giá, nhưng nó thức tỉnh được lòng người ít nữa cũng hàng trăm thế kỷ. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc thấm nhuần Đạo đức từ ngàn xưa, nhờ ảnh hưởng giáo lý của Đức Khổng Tử, Đức Lão Tử, Đức Thích Ca, Đức Chúa Jésus, người Việt có một nền tảng luân lý rất vững chắc, luôn luôn biết thờ Trời kỉnh Phật, sùng bái Thánh, Thần, người Việt còn biết thương yêu đồng loại như anh em một nhà, như con một cha, mà cha cả là Đức Thượng Đế. Mặc dầu có một vài lầm lỗi, nhưng đã biết ăn năn tự hối. Người Việt lo lập công bồi đức, công đức ấy đến hồi đơm bông kết quả, để thưởng công xứng đáng mấy ngàn năm lập quốc, mà không lúc nào được trọn quyền tự chủ. Đức Thượng Đế sẽ ban ơn cho giống Lạc Hồng thâu hồi nguyên vẹn quyền tự chủ của mình.

Đức Thượng Đế nhận thấy chí nhẫn nại, lòng Đạo đức không dời đổi, óc thông minh khôn khéo của giống Lạc Hồng, nên ban ơn cho giống dân nầy lãnh Đạo nhơn loại còn sống sót ở Năm Châu, hầu lập lại một xã hội mới, lấy Đạo đức nhơn nghĩa làm căn bản, loài người sẽ hưởng một đời sống vui tươi, dưới sự hướng dẫn của nước Việt Nam thuần nhứt, nước Việt Nam muôn đời…

AI LÀ ANH HÙNG DÂN TỘC?

Đi tận phương trời Tây, rồi trở về Đông, để hấp thụ cái chủ nghĩa giết cha, chém chú, phản huynh đệ, đem nước nhà hiến nạp cho người, coi đất trời như không có. Hành vi ấy có thể là hành vi của anh hùng dân tộc chăng?...

Trước nạn khói lửa, trước cảnh nồi da xáo thịt, nhơn loại điêu đứng, quốc gia khuynh nguy, ngày đêm chỉ biết có gái đẹp, rượu ngon, truy hoan trụy lạc vô chừng, con người như thế có đáng làm nhà lãnh Đạo quốc dân chăng?....

Dân tộc Việt Nam có tiếng là sáng suốt, phải nhận định cho được, ai là vị cứu tinh của mình, ai là người có thật tâm với Tổ Quốc, mới tránh khỏi họa thành cháy vạ lây…Trên tám chục năm bị lệ thuộc của nước Pháp, dịp may đưa đến để tháo củi sổ lồng, nhưng cuộc tranh đấu của toàn dân lại bị Cộng Sản cướp công, làm lợi khí cho ngoại quốc.

- Vận dụng thế nào để đem lại sự thành công cho dân tộc, ấy là một nhiệm vụ rất gay go, nhưng đó mới là cái bí quyết của nhà lãnh đạo. Nhờ thắng được các sự thử thách, người Việt tỏ ra mình có đủ khả năng để giải quyết mọi trở lực. Đức Thượng Đế mới giao phó cho sứ mạng dìu dắt thế giới sau nầy…

-…Sau trận đại chiến kỳ ba, hai nước Nga và Mỹ sẽ bị tàn phá tan tành, không còn địa vị nữa. Trung Quốc bị các nhà lãnh đạo dắt đi lầm đường lạc lối, phải một thời gian rất lâu mới gây dựng lại được sự nghiệp xưa. Còn Nhựt Bổn là căn cứ của Mỹ ở Thái Bình Dương, hoàn toàn bị sụp đổ dưới lửa bom mưa đạn.

- Ngày 17 tháng 11 năm Bính Tý (dl 30-12-1936), ngài Tôn Trung Sơn cho biếtThiên thơ đã định Huê - Nhựt hiệp chủng. Hại nỗi lại là tay có trọng trách nơi phần tạo Tân Thế giới cho Đức Chí Tôn, nên Ngọc Hư  phải bảo trọng không cho diệt chủng, duy chịu nạn diệt quốc mà thôi. Trong thế kỷ hai mươi mốt (21) sẽ thấy tang điền  Nhựt đảo biến nên thương hải  Huê triều. Ấy vậy, lúc phối hiệp dân sanh sẽ có lắm trường huyết chiến. Thời gian ngắn ngủi chi đây, sẽ có  Nhựt - Huê  đại  chiến…

- Chỉ có Việt Nam về mặt Nhơn Đạo thực hiện được chánh nghĩa; về Thiên Đạo được nêu cao NHƠN NGHĨA, BÁC ÁI, ĐẠI ĐỒNG, thuận thiên lý, hợp nhơn tâm nên nắm giềng mối cho chúng sanh trên mặt địa cầu nầy đời đời, kiếp kiếp.”

- Ngày 15 tháng 6 Mậu Tý (1948), Đức Phạm Hộ Pháp giảng về luật nhơn quả vay trả của nhơn loại trong thời kỳ Hạ Ngươn hầu mãn hầu bước sang Thượng Ngươn Thánh Đức như sau: “Cái quyền năng vô đối của Đức Chí Tôn một nháy mắt không còn một sinh mạng ở quả địa cầu này, chỉ một tích tắc đồng hồ nhơn nào quả nấy trả cho rồi đặng lập đời Thánh Đức mà thôi….các con nhớ rằng; dữ tận, hiền thăng, mạnh tàn yếu được, nhơn loại trả quả với nhau. Các con chịu cái nạn chung trả từ đời Hồng Bàng đến bây giờ…mừng cho nước Việt Nam trả hết mối nợ tiền khiên mà Tổ Tiên ta đã vay; từ thử bị nô lệ nay không còn nô lệ nữa. Vậy thì oan trái đã trả xong… Sau này, nước Việt Nam còn sống nhiều nhứt nhờ biết chay lạt tu hành… Đức Chí Tôn mở Đạo Cao Đài lấy hai chữ thương yêu làm gốc, công bình, bác ái. Ngày nào toàn thể nhơn loại biết nhìn nhận Đức Chí Tôn là Đấng Cha chung thì ngày đó mới đặng hòa bình vĩnh cửu đó vậy. ”

Đức NHÀN ÂM ĐẠO TRƯỞNG dạy:

Vận hội đến đã xây thời thế,

Bởi hung tàn mà chưa dễ thoát lệ nô.

Bốn ngàn năm một gánh cơ đồ,

Chia rẽ mãi mà điểm tô không kịp bước.

Đời lấn Đạo, Đời xa cội phước,

Đạo dìu Đời, vận nước mới an.

Đức lập Quyền, dân được châu toàn,

Quyền lập Đức, nhơn gian thống khổ.

Lấy chí Thánh dìu đời giác ngộ,

Dụng bạo tàn đâu phải chỗ an bang.

Trị theo đời mà dân chúng vẫn lầm than,

Đó là dìu chúng đến con đàng tự diệt…”

SUY NIỆM: Những lời lẽ trên là lời dạy của các Đấng Thiêng liêng. Người tín đồ Cao Đài rất tin tưởng vào tương lai tươi sáng của nước Việt Nam con Rồng cháu Tiên dù phải ép mình sống trong kiếp nạn, thử thách.

“Một ngày kia Trung Hoa sẽ thờ phượng Đạo đáo để, còn nước Mỹ sẽ  lãnh trách nhiệm đi truyền giáo toàn cầu”. Bao giờ dân Trung Hoa sẽ thờ phượng Đạo đáo để? Chắc chắn không phải trong bức màn sắt màu đỏ máu. Điều đó chỉ có thể xảy ra sau thế chiến thứ ba, khi chính quyền cộng sản không còn tồn tại, khi chiến tranh thứ ba tuy hủy diệt nhiều thứ nhưng giải phóng con người. Đức tin vào Trời Phật được sống lại và con người tự do phát triển. Con người đúng thật là NGƯỜI, không phải quỷ, ma đội lốt. Nền văn minh trên 5000 năm của Trung quốc thật vĩ đại. Nếu các nhà lãnh đạo Trung hoa biết khôi phục tinh thần Đạo lý truyền thống, bỏ chủ nghĩa khát máu, bỏ mộng bá chủ hoàn cầu thì Trung quốc xứng đáng là đứa con cưng của ĐỨC MẸ THẾ GIỚI. Đừng mơ chiếm lấy Việt nam vì Việt nam là đất nước đã được chọn. Những nhà nghiên cứu dịch lý cho biết Việt nam là vùng đất lý tưởng cho việc thống hợp những nền văn hóa trái nghịch nhau. Nhìn cấu tạo địa hình của nước Việt nam trên bán đảo Đông Dương sẽ thấy giống như hình Thái cực Âm dương.

-          Dãi đất Việt nam hình chữ S giống hình đường cong của hình Thái cực,

-          phần biển NAM HẢI tương đương phần Thái âm;

-          phần đất liền tương đương phần Thái Dương;

-          đảo Hải nam (HAINAM) tương đương vùng nhỏ Thiếu Dương

-          Biển hồ TONLE SAP ở Kampuchia tương đương vòng nhỏ Thiếu Âm.

 Do đó, nếu biết  tận dụng THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HÒA, dân Việt sẽ hưng thịnh và nổi tiếng trên thế giới về tinh thần đạo đức.

“Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc’

Ngày sau làm chủ mới là kỳ.”

Hội Thông Thiên Học không nói đến Hội Long Hoa nhưng giáo lý có đề cập đến việc các Đấng Giáo Chủ lâm phàm để giáo dục nhân loại ở mỗi chu kỳ nhỏ. Theo truyền ký, Đức Phật Thích Ca đã giao nhiệm vụ này cho Đức DI LẶC BỒ TÁT ( Seigneur Maitreya Boddhisattva), phương Tây gọi Ngài là Đấng CHRIST. Tiền kiếp của Đức Di Lặc Bồ Tát là Đức KRISHNA lâm phàm dạy Đạo ở Ấn Độ. Sau đó, Ngài còn lâm phàm trong ba năm, mượn xác đệ tử Ngài là Đức Jesus để giảng Đạo trong ba năm chót tại Palestine.

(C.W.Leadbeater, L´Occultisme dans la mature, Paris, Adyar: 1926, trg. 11, 12:

"Dans ces temps lointaiines, c´était le Seigneur Gautama qui dirigeait ici-bas le domaine de la religion et de l´éducation, depuis, il transmis cette fonction au Seigneur Maitreya, que les occidentaux appellent le Christ, celui-là même qui prit le corps de Jésus pendant les trois dernières années de sa vie sur le plan physique).

Trong Hồi giáo, Ngài có tên Iman Madhi. Khi Ngài giáng trần ở  Anh Quốc có tên St. PATRICK.

Ðức Di-Lạc Vương Phật sẽ giáng sanh xuống cõi trần nầy một lần nữa để sửa đổi tất cả giáo lý của các tôn giáo xưa, cho đúng chơn truyền, bởi vì giáo lý của các tôn giáo nầy, qua hơn 2000 năm truyền bá đã bị người đời canh cải làm sai lạc rất nhiều.

Ở Á Ðông có Tam giáo: Phật, Lão, Nho; ở Âu  châu và Mỹ Châu có Thiên Chúa giáo với 2 chi phái lớn là Chính Thống giáo và Tin Lành; ở Trung Ðông có Hỏa giáo, Hồi giáo, mở ra vào thời Nhị Kỳ Phổ Ðộ, đã cứu độ nhơn sanh được hơn 2000 năm nay. Các nền tôn giáo lớn nầy theo thời gian, đã bị sửa đổi ít nhiều so với lời dạy của các vị Giáo chủ. Do đó, Ðức Chí Tôn mở Ðại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ với tôn chỉ  “QUI NGUYÊN TAM GIÁO, HIỆP NHỨT NGŨ CHI”. Ðức Di-Lạc Vương Phật là Ðấng được Ðức Chí Tôn ủy nhiệm thực hiện Cơ Qui Nhứt trọng đại nầy, đem các nền tôn giáo trở về gốc, sửa đổi giáo lý cho đúng với Chơn truyền của buổi ban đầu.

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ  là ÐẠI ÂN XÁ kỳ ba, để tận độ chúng sanh trước khi chấm dứt một giai đoạn tiến hóa cũ, bắt đầu một giai đoạn tiến hóa mới của nhơn loại nơi quả Ðịa cầu 68 nầy. Ðây là một HỒNG ÂN đặc biệt mà từ trước tới nay THƯỢNG ĐẾ chưa hề ban cho bất kỳ tôn giáo nào.

Mặt Trời hiện đang đi vào chòm sao Bảo Bình (Aquarius). Tân kỷ nguyên đã bắt đầu. Thành tựu tinh thần vĩ đại và biến chuyển tiến hóa của thời đại mới sẽ là những mối liên giao được thiết lập giữa các dân tộc, giúp mọi người ngồi lại với nhau trong sự hiện diện của Đấng Christ để chia sẻ “bánh mì và rượu nho”. Sự chia sớt thực phẩm, bắt đầu ở cõi trần, sẽ là món quà của kỷ nguyên Bảo Bình dành cho nhơn loại.  Tuy nhiên, hiệu quả quan trọng của kỷ nguyên này sẽ là các tiến trình hợp tác, và sự xuất hiện của nền tân tôn giáo thế giới, hình thành trên những cảnh giới nội tại, với chủ âm là tinh thần Đại đồng và điểm đạo. Khi nào Đức Di Lặc giáng lâm? Khi nền văn minh cũ với những hỗn loạn do xu phụng vật chất được chấm dứt, khi các thế lực bảo thủ bị ngăn chận để dọn đường cho cái mới? Chúng ta cũng nên hiểu rằng: chiến tranh- với  tất cả những thảm họa, tàn ác không thể tả - chẳng khác nào cây chổi của Đấng Tạo Hóa. Ngài có thể dùng nó để quét sạch tất cả những chướng ngại trên đường trở lại của Con Ngài.