Thiên Nhãn được lấy từ Thiên Nhãn do Hội Thánh ấn hành (cho tư gia) và đặt vào khung dùng cho Thánh Thất. Quý Huynh Tỷ có thể down load để lấy hình, rồi rửa lại trên giấy nhựa màu trong đục, phía sau chiếu một bóng đèn, Thiên Nhãn sẽ sáng lên rất đẹp.