Cao Dai History

 CÁI CHẾT THẢM CỦA TOÀN QUYỀN PIERRE PASQUIER VÌ MUỐN DIỆT ĐẠO CAO ĐÀI

Người vô thần không tin vào Thượng Đế nên tìm cách bức hại, muốn dẹp bỏ Đạo Trời. Hãy nhớ đến Toàn quyền PIERRE PASQUIER và cái chết tan xác vì âm mưu bức hại tôn giáo Cao Đài từ trứng nước. Ông Pasquier là cựu Toàn Quyền Đông Dương từ năm 1929 đến 1933. Ông vâng lịnh chính phủ Pháp sưu tầm tài liệu về tôn giáo Cao Đài. Thấy số tín đồ Cao Đài phát triển đông đảo một cách nhanh chóng, Ông cho tôn giáo này là một hội kín chống lại chánh quyền Pháp. Những tài liệu ngụy tạo từ ông được ông thâu thập chở về Pháp để nghiên cứu tìm phương diệt Đạo. Pasquier tử nạn khi chuyến bay chở 10 người rớt ở Corbigny, NièvrePháp ngày 15 tháng 1 năm 1934.