BÀI I  :

 MỪNG ĐĐTKPĐ THÊM TUỔI

Cửu Thập Tam Niên Đạo quang khai,

Đồng Tâm tịnh niệm Đấng Cao Đài.

Chủ nguồn Tam Giáo qui về một,

Năm cội Ngũ Chi gốc chẳng hai.

Kệ trống hòa nhân vang thế giới,

Chiếu đèn hiệp chủng sáng nhân loài.

Công bằng bác ái đề thi tuyển,

Tâm đắc tùng theo thoát ách tai.

 QUÁN NHỨT 

(27-11-17, 10-10  Đinh Dậu)

Họa :

KỶ NIỆM KHAI ĐẠO

năm thứ chín mươi ba.

 Chín ba năm chẳn Đạo hoằng khai,

Tịnh niệm Chí Tôn trước bữu đài,

Hiệp nhứt Ngũ Chi về một gốc,

Qui nguyên Đại Đạo chẳng phân hai.

Hồi chuông cảnh tĩnh toàn sanh chúng, 

Kệ trống tận thâu khắp vạn loài.            

Công chánh Thương yêu khuôn mực thước,

Pháp Điều tu luyện thoát trần ai.

LÊ VĂN NĂM 

(30-11-17)

 

Họa :

ƯỚC NGUYỆN

Mừng ngày khai Đạo Chín Mươi Ba
ĐỒNG NIỆM Chí Tôn THÁNH THẤT nhà
HIỆP NHẤT Cao Đài LO CỨU CHÚNG
QUI TÂM Đại Đạo BUỘC GIÁC THA
Hồi chuông tỉnh thức toàn sanh chúng
Kệ trống vang rền rộn chốn xa
Tình thương Công chánh đôi điều sẳn
TÂM ÁI HÒA NHÂN RẠNG ĐẠO Nhà
HUỆ TÂM - 05-12-2017

Mừng ngày khai Đạo Chín Mươi Ba
Đồng Niệm Chí Tôn ước nguyện là :
Hạnh Nguyện Cao Đài mau HIỆP NHẤT
QUY TÂM Đại Đạo ắt GIÁC THA
Hồi chuông tỉnh thức toàn sanh chúng
Kệ trống vang rền dội chốn xa
Tình thương công chánh đôi điều sẳn
TÂM ÁI HÒA NHÂN RẠNG ĐẠO Nhà
Huệ Tâm - Vân Dương (4-12-2017) nhằm ngày KHAI ĐẠO thứ 93

Họa :

Thanh Niên Cao Đài

Khai Minh Đại Đạo chín mươi ba
Đại Đạo Thanh Niên khắc nguyện là:
Bác Ái Công Bình làm hành khúc,
Hơn thua bảo thủ phải buông xa,
Thực thi Sống Đạo khuyên sanh chúng,
Gìn giữ Chơn Truyền dẫu chốn xa,
Thử thách, gian nan luôn chịu gánh,
Một lòng hoằng Pháp rạng Đạo Nhà.

Dũng Phạm -5-12- 2017

Xin  bấm vào đây để nghe BÀI HÁT ĐẠI ĐẠO CAO ĐÀI HÀNH KHÚC SAU:

https://www.youtube.com/watch?list=PL2YxWnbXqa_xH2wAkiSheh7XjkXnbkqbV&time_continue=7&v=EQ2iNJvumQY

Ò Ó O Gà mừng THÁI DƯƠNG

TÂN XUÂN ĐINH DẬU rạng TÌNH THƯƠNG

Vui hát trong Câu Ca Chúc TẾT

Hòa nhịp cung Đàn gợi vấn vương

Vạn loại an vui trong Ý ĐẠO

Muôn người trụ vững MỘT THIÊN LƯƠNG

Tầm chơn hạnh nguyện cầu THIÊN Ý

Chợt nhớ lời THẦY dạy chữ THƯƠNG !

 

HUỆ TÂM - VÂN DƯƠNG - GIAO THỪA 30 TÊT ĐINH DẬU 

 

THAY ÁO

Áo gấm Thầy ban cởi bỏ rồi,

Thì nay áo tục mặc vào thôi!

Tâm kiên giữ trọn gần Chơn Đạo,

Tánh lõng buông lơi quỷ sứ mời.

Đạo sự chinh nghiêng không cố giúp,

Danh hư mộng ảo lại tìm chơi.

Vườn Thiên không thấy chung chăm sóc,

Phàm tước ham chi sụp hố đời.

                                     HỒ NGUYỄN (04-10-16)

HỌA: HƯ DANH

Thiên phong của Đạo bỏ đi rồi,

Thế bởi phàm phong xấu hổ thôi.

Huệ tánh an vui lo đạo nghiệp,          

Tâm viên khổ não chẳng đi rời

Gian nan khảo đảo sao không nghĩ,

Ảo mộng hư danh lại kiếm mời.

Vườn Đạo không mau lo giúp sức,   

Ham danh ngụp lặn mãi trong đời !

                      HUÊ TÂM-VÂN DƯƠNG (05-10-16) 

 HỌA: ẢO MỘNG

Bỏ phẩm ân ban của Đạo rồi,

Nay đành thế bởi phẩm trần thôi! 

Tâm an giữ Đạo lo sanh chúng

Tánh loạn Đời sa quỷ dễ mời!

Cơ Đạo nguy nan không nghỉ cạn, 

Hư danh ảo mộng lại tìm mời.

Không cùng chung sức chăm vườn Đạo

Mà mãi ham danh ngụp lặn đời!

                      HUÊ TÂM-VÂN DƯƠNG (05-10-16)

CƠ ĐẠO CHINH NGHIÊNG

Nhìn về cơ Đạo luống chơi vơi,

Đau xót trong lòng dạ chẳng ngơi.

Trăn trở đêm khuya luôn tỉnh thức,

Ngày dài bức xúc chẳng nên lời!

Rèn tâm giảm nghiệp buông tà ý,

Lập chí trau ngôn rõ ý trời.

Lập quả an vui vun Đạo nghiệp,

An Tâm trụ vững rạng danh Trời!

                     HUÊ TÂM-VÂN DƯƠNG (26-09-16)

HỌA: GẮNG CHÍ TU HÀNH

Cơ Đạo tìm nguôi chẳng thấy vơi,

Bâng khuâng tấc dạ cố vui ngơi.

Đêm về thao thức không yên giấc,

Ngày đến vào ra biếng thốt lời.

Giảm nghiệp phải tuân theo lý Đạo,

Tìm công sống thuận với cơ Trời.

Vun trồng phước đức mong tròn quả,

Phụng sự nhơn sanh thuận Đạo Trời.

                                       HỒ NGUYỄN (26-9-16)