Thiên Nhãn được lấy từ Thiên Nhãn do Hội Thánh ấn hành (cho tư gia) và đặt vào khung dùng cho Thánh Thất. Quý Huynh Tỷ có thể down load để lấy hình, rồi rửa lại trên giấy nhựa màu trong đục, phía sau chiếu một bóng đèn, Thiên Nhãn sẽ sáng lên rất đẹp.

 

Ò Ó O Gà mừng THÁI DƯƠNG

TÂN XUÂN ĐINH DẬU rạng TÌNH THƯƠNG

Vui hát trong Câu Ca Chúc TẾT

Hòa nhịp cung Đàn gợi vấn vương

Vạn loại an vui trong Ý ĐẠO

Muôn người trụ vững MỘT THIÊN LƯƠNG

Tầm chơn hạnh nguyện cầu THIÊN Ý

Chợt nhớ lời THẦY dạy chữ THƯƠNG !

 

HUỆ TÂM - VÂN DƯƠNG - GIAO THỪA 30 TÊT ĐINH DẬU 

 

THAY ÁO

Áo gấm Thầy ban cởi bỏ rồi,

Thì nay áo tục mặc vào thôi!

Tâm kiên giữ trọn gần Chơn Đạo,

Tánh lõng buông lơi quỷ sứ mời.

Đạo sự chinh nghiêng không cố giúp,

Danh hư mộng ảo lại tìm chơi.

Vườn Thiên không thấy chung chăm sóc,

Phàm tước ham chi sụp hố đời.

                                     HỒ NGUYỄN (04-10-16)

HỌA: HƯ DANH

Thiên phong của Đạo bỏ đi rồi,

Thế bởi phàm phong xấu hổ thôi.

Huệ tánh an vui lo đạo nghiệp,          

Tâm viên khổ não chẳng đi rời

Gian nan khảo đảo sao không nghĩ,

Ảo mộng hư danh lại kiếm mời.

Vườn Đạo không mau lo giúp sức,   

Ham danh ngụp lặn mãi trong đời !

                      HUÊ TÂM-VÂN DƯƠNG (05-10-16) 

 HỌA: ẢO MỘNG

Bỏ phẩm ân ban của Đạo rồi,

Nay đành thế bởi phẩm trần thôi! 

Tâm an giữ Đạo lo sanh chúng

Tánh loạn Đời sa quỷ dễ mời!

Cơ Đạo nguy nan không nghỉ cạn, 

Hư danh ảo mộng lại tìm mời.

Không cùng chung sức chăm vườn Đạo

Mà mãi ham danh ngụp lặn đời!

                      HUÊ TÂM-VÂN DƯƠNG (05-10-16)

CƠ ĐẠO CHINH NGHIÊNG

Nhìn về cơ Đạo luống chơi vơi,

Đau xót trong lòng dạ chẳng ngơi.

Trăn trở đêm khuya luôn tỉnh thức,

Ngày dài bức xúc chẳng nên lời!

Rèn tâm giảm nghiệp buông tà ý,

Lập chí trau ngôn rõ ý trời.

Lập quả an vui vun Đạo nghiệp,

An Tâm trụ vững rạng danh Trời!

                     HUÊ TÂM-VÂN DƯƠNG (26-09-16)

HỌA: GẮNG CHÍ TU HÀNH

Cơ Đạo tìm nguôi chẳng thấy vơi,

Bâng khuâng tấc dạ cố vui ngơi.

Đêm về thao thức không yên giấc,

Ngày đến vào ra biếng thốt lời.

Giảm nghiệp phải tuân theo lý Đạo,

Tìm công sống thuận với cơ Trời.

Vun trồng phước đức mong tròn quả,

Phụng sự nhơn sanh thuận Đạo Trời.

                                       HỒ NGUYỄN (26-9-16)